KANDUNGAN REKOD BICARA

A. PENDAHULUAN

Gerakan Naturalist Party bertujuan memelihara diri dan keluarga daripada keganasan Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) untuk menghapuskan semua spesis manusia tulen menjadi Human 2.0/Transhuman/Chimera. Ianya menentang gerakan The Great Reset dan Kontrak Sosial United Nations untuk menghapuskan Perlembagaan/Negara Malaysia.

Isu utama:

1. Perlanggaran Kontrak Sosial Malaysia

2. Tiada bukti jangkitan

3. Pencemaran darah di bawah Seksyen 130B (3) (g) Kanun Keseksaan

 

B. LANGKAH-LANGKAH MEMELIHARA DIRI & KELUARGA

Step 1 Repot polis di bawah Seksyen 26 Kanun Keseksaan

Step 2 Notis Tuntutan di bawah Seksyen 32, 202 dan 130M Kanun Keseksaan

Step 3 Repot polis di bawah Seksyen 32 dan 130K Kanun Keseksaan

 

C. GERAKAN SN - MENENTANG PENGGANAS 4IR/BIOKIMIA

Step 4 Perlaksanaan Hak Asasi Manusia di bawah Perlembagaan


D. GERAKAN IC - MENENTANG KONTRAK SOSIAL TRANSHUMAN

Step 5 Menandatagani Kontrak sosial Rukun Negara

Step 6 Membangunkan komuniti dan matawang setempat

Step 7 Membangunkan Common Law Court (ADR)

 

E. SENARAI DOKUMEN

1. Deraf repot polis Step 1

2. Notis Tuntutan Step 2

3. Deraf repot polis Step 3

4. Deraf Statutory Notice (Notis Berkanun) Step 4

5. Deraf Kontrak Sosial "Orang Tanah Melayu" Step 5

6. Dokumentasi masyarakat dan matawang setempat, Step 6

7. Notis Timbangtara (Common Law Court) Step 7

 

F. SENARAI UNDANG-UNDANG 

1. Perlembagaan

2. Kanun Keseksaan

3. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

4. Peraturan-peraturan Kesihatan Antarabangsa

 

G. SENARAI FAKTA/BUKTI DOKUMEN

NATURALIST PARTY