Rangka Hujahan

* Rangka hujahan ini sekadar gambaran asas kausa tindakan/pembelaan anda. Sila buat kajian keseluruhan dan ubah rangka hujahan mengikut kesesuaian fakta sendiri.PEMBELAAN
Dengan izin Tuan/Puan/Yang Arif,
 1. Topik
  • Hak asasi manusia, Bahagian II Perlembagaan
  • Kausa seksyen 130T, 130O, 130K, 212, 221 Kanun Keseksaan dan Perkara 126 Perlembagaan
  • Kes Berperlembagaan Khas, Bab II Perlembagaan - Hak Asasi Manusia; Perkara 3 Peraturan-peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005: Perkara 4 (1) dan 128 (2) Perlembagaan dan Kaedah 31 Kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan 1995
 2. Pihak
  • Pendakwa (rujuk kausa kesalahan Seksyen 130O Kanun Keseksaan material)
  • (Diri sendiri)
 3. Permohonan
  • Tidak bersalah
 4. Ringkasan alasan
 5. Fakta
 6. Fakta utama/perundangan
  • KKM mengamalkan RTK-Ag dan mengesahkan ‘less accurate’ berbanding PCR untuk bukti ‘jangkitan’. Pencipta PCR mengesahkan "It (PCR) doesn't tell you that you are sick," dan Mahkamah Rayuan memutuskan “If a person has a positive PCR test at a cycle threshold of 35 or higher...the chances of a person being infected are less than 3%. The probability of the person receiving a false positive is 97% or higher”. Saintis tidak menemui “Certified Reference Materials” untuk SARS-CoV-2. Kesemua dokumen rasmi China dan WHO tidak mempunyai bukti pengasingan virus SARS-CoV-2. Pakar dalam Statement of Virus Isolation (SOVI) menegaskan “We are correct. The SARS-CoV-2 virus does not exist!”
 7. Isu
   (rujuk sini)
  • Tiada bukti "jangkitan" penyakit dikehendaki seksyen 2 (1) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Perkara 1 (1) dan 3 Peraturan-peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005
  • Saya berjaya kemukakan bukti prima facie "perbuatan pengganas" menurut Seksyen 32, 202, 130M, 130B (2)(3), 166/217 dan 221, 212, 130K / 130T / 130O Kanun Keseksaan. KKM tidak dapat kemukakan bukti "jangkitan" penyakit serta melanggar Bab II Perlembagaan, Perkara 3 Peraturan-peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005.
 8. Perundangan
  • Mahkamah Persekutuan (Dr. Stefan Lanka)
  • Mahkamah Rayuan (Lisbon, lampiran)
  • Mahkamah selainnya 9. Justifikasi
 10. KesimpulanTUNTUTAN - 10 PERENGGAN UTAMA
Dengan izin Tuan/Puan/Yang Arif,
 1. Topik
  • Hak asasi manusia, Bahagian II Perlembagaan
  • Torts (vikarius liabiliti, dan kausa Seksyen 130T, 130O, 130K, 212, 221 Kanun Keseksaan dan Perkara 126 Perlembagaan)
    (mengikut kesesuaian, dapatkan nasihat peguam anda)
   • Misfeasance
   • Breach of statutory duties
   • Fraudulent misrepresentation
   • False imprisonment
   • Assault and Battery
   • Tresspass
   • Nuisance
  • Kes Berperlembagaan Khas, Bab II Perlembagaan - Hak Asasi Manusia; Perkara 3 Peraturan-peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005: Perkara 4 (1) dan 128 (2) Perlembagaan dan Kaedah 31 Kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan 1995
 2. Pihak
  • Plaintif (anda)
  • Defendan
   • Perdana Menteri
   • Menteri/Kementerian
   • Pengarah Jabatan
   • Hakim Seksyen 14 (1) Akta Mahkamah Kehakiman 1964; s.52, 217, 218, 219 Kanun Keseksaan; Kod Etika Hakim 2009
   • Penjawat awam/ doktor
   • Parti Politik / UMNO
   • Kerajaan Malaysia
   • Badan Antarabangsa
   • Peniaga/ Media
   • Syarikat/majikan
   • Majlis/Pertubuhan
   • Pharma/Sesiapa sahaja
 3. Permohonan
 4. Ringkasan alasan
  • Permohonan bermerit kerana KKM/defendan (Seksyen 130K, 130T, 130O, dan 166/167/217/218/219 Kanun Keseksaan) melakukan "perbuatan pengganas"
 5. Fakta
 6. Fakta utama/perundangan
  • KKM mengamalkan RTK-Ag dan mengesahkan ‘less accurate’ berbanding PCR untuk bukti ‘jangkitan’. Pencipta PCR mengesahkan "It (PCR) doesn't tell you that you are sick," dan Mahkamah Rayuan memutuskan “If a person has a positive PCR test at a cycle threshold of 35 or higher...the chances of a person being infected are less than 3%. The probability of the person receiving a false positive is 97% or higher”. Saintis tidak menemui “Certified Reference Materials” untuk SARS-CoV-2. Kesemua dokumen rasmi China dan WHO tidak mempunyai bukti pengasingan virus SARS-CoV-2. Pakar dalam Statement of Virus Isolation (SOVI) menegaskan “We are correct. The SARS-CoV-2 virus does not exist!”
 7. Isu
   (rujuk sini)
  • Tiada bukti "jangkitan" penyakit dikehendaki seksyen 2 (1) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Perkara 1 (1) dan 3 Peraturan-peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005
  • Perbuatan pengganas menyebabkan kerosakan sel darah yang serius; dan boleh menyebabkan kecederaan/kematian selepas divaksin.
  • Saya berjaya kemukakan bukti prima facie "perbuatan pengganas" menurut Seksyen 32, 202, 130M, 130B (2)(3), 166/217 dan 221, 212, 130K / 130T / 130O Kanun Keseksaan. KKM tidak dapat kemukakan bukti "jangkitan" penyakit serta melanggar Bab II Perlembagaan, Perkara 3 Peraturan-peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005.
 8. Perundangan
  • Mahkamah Persekutuan (Dr. Stefan Lanka)
  • Mahkamah Rayuan (Lisbon, lampiran)
  • Mahkamah selainnya 9. Justifikasi
 10. Kesimpulan
  • Pohon perintah seperti dipohon dan kos.
NATURALIST PARTY