Step 1: Saya mahu bela diri dan keluarga

Repot pertama untuk hak perlindungan diri dan keluarga di bawah Bahagian II Perlembagaan dan Bab IV Kanun Keseksaan daripada "perbuatan pengganas" biokimia/4IR. Repot awal tidak berunsurkan siasatan jenayah kerana bertujuan merekodkan elemen "sebab mempercayai" menurut seksyen 26 dan 130K Kanun Keseksaan serta material. Polis tidak perlu mengambil keterangan, dan anda tidak perlu menjawab soalan IO kerana tiada unsur jenayah untuk siasatan.

Tujuan repot polis:

Sila buat report polis seperti di bawah tanpa apa-apa pindaan.

Penerangan

Perenggan 1
Perenggan 2
Perenggan 3
Perenggan 4
Perenggan 5
Perenggan 6

Klaus Schwab says: "...At the time of writing (June 2020), the pandemic continues to worsen globally. Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is: never..."; Covid-19: The Great Reset, page 12.

NATURALIST PARTY