Pengenalan

Dan juga orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim, mereka hanya bertindak membela diri. Dan balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya; dalam pada itu sesiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim. Dan sesungguhnya orang yang bertindak membela diri setelah ia dizalimi, maka mereka yang demikian keadaannya, tidak ada sebarang jalan hendak menyalahkan mereka. Sesungguhnya jalan (menyalahkan) hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharajalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar. Mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak berperi sakitnya. (42.39-42)

STEP 1 : Repot Polis Pertama, Bab II Consti. & Bab IV KK

 1. VMOSA
  1. Vision: Mempertahankan diri dan keluarga
  2. Mission: Hak asasi, KK & Bab II Perlembagaan
  3. Objective: s.26 dan 52 KK, "sebab mempercayai"
  4. Strategy: Fakta https://covid.nurembergcode.org
  5. Action plan: Tuntut bukti "jangkitan" SARS-CoV-2

 2. Repot sekadar menegaskan "elemen kepercayaan" membela diri daripada "perbuatan pengganas," seksyen 130B (2) (3) Kanun Keseksaan. Ianya tidak memerlukan siasatan jenayah, dan tiada kesalahan pengadu mempercayai fakta saintifik serta membela diri di bawah undang-undang.

 3. Buat repot polis (tanpa pindaan)
  1. Salin contoh repot polis
  2. Boleh masukkan butiran keluarga pada para (6)
  3. Pastikan tiada pindaan sebelum menandatangani
  4. Semasa soal siasat, maklumkan repot untuk kausa membela diri di bawah Kanun Keseksaan dan Perlembagaan, serta urusan KKM. Semua asas kepercayaan berdasarkan kandungan repot dan blog https://covid.nurembergcode.org. Selesai.

STEP 2 : Notis Tuntutan KKM, sek. 32, 52, 130M dan 202 KK

 1. VMOSA
  1. Vision: Samada terdapat bukti "jangkitan"?
  2. Mission: Samada genetik dari SARS-CoV-2?
  3. Objective: Samada PCR buktikan "jangkitan"?
  4. Strategy: Bukti mematuhi Seksyen 11 (1) APPPB. KKM hendaklah buktikan "jangkitan wabak penyakit" Covid-19/SARS-CoV-2; s.2 (1) APPPB, Art. 1 (1) PPKA 2005, Koch/River's Postulates
  5. Action plan: Documented controlled experiment - pengasingan virus SARS-Cov-2
   1. Per. 3 Peraturan Kesihatan Antarbangsa 2005 2. "Elemen kepercayaan" repot pertama dilanjutkan kepada pembuktian elemen jenayah seksyen 32, 191, 202 dan 130M Kanun Keseksaan; hak memohon bukti jangkitan penyakit. Tiada kesalahan untuk mohon bukti jangkitan penyakit menurut undang-undang selepas hak asasi manusia dicabul bertahun-tahun.
 3. Seksyen 11 (1) Akta 342 yang melanggar "fundamenntal human rights" hanya dikecualikan melalui seksyen 24, 52 dan 191 Kanun Keseksaan; iaitu membuktikan "jangkitan penyakit" menurut elemen pembuktian seksyen 2 (1) Akta 342 dan 1 (1) IRH 2005; Perkara 3 IRH 2005.
 4. Seksyen 202 KK; kausa menuntut bukti
 5. Seksyen 130M KK; kausa menuntut bukti
 6. KKM gagal kemukakan bukti pengasingan virus SARS-CoV-2, dan pengadu sempurna melengkapkan bebanan pembuktian "perbuatan pengganas" seksyen 130B (2) (3) melalui seksyen arahan undang-undang seksyen 32, 202 dan 130M KK.

STEP 3 : Repot Polis Kedua, sek. 130M dan 212, 221, 130K KK

 1. VMOSA
  1. Vision:
  2. Mission:
  3. Objective:
  4. Strategy:
  5. Action plan:
 2. Repot polis kedua mohon pihak polis mendapatkan bukti "jangkitan penyakit" daripada KKM, selepas permohonan bukti melalui Notis KKM (Step 2) dibaikan oleh KKM.


STEP 4 : Notis Berkanun, sek. 130C, 13OG dan 130T KK

 1. VMOSA
  1. Vision:
  2. Mission:
  3. Objective:
  4. Strategy:
  5. Action plan:
 2. Serahan SN mohon ahli pakatanjahat "perbuatan pengganas" seksyen 130T KK mengemukakan bukti "jangkitan penyakit". Tiada kesalahan untuk mohon bukti jangkitan penyakit menurut undang-undang selepas hak asasi manusia dicabul secara tiada bukti SARS-CoV-2.
 3. Buat repot polis menurut seksyen 130K dan 130T KK sekiranya tiada serahan bukti pengasingan virus SARS-CoV-2.
 4. Dapatkan Perintah Mandamus jika tiada siasatan/ tindakan oleh pihak kerajaan.
 5. Boleh ambil tindakan sivil torts vikarius liabiliti ke atas individu/institusi terbabit.
Zaman Pemerintahan Pengganas
NATURALIST PARTY