Step 3: Saya berjaya buktikan keganasan

Penerangan (Oleh itu semua anggota polis hendaklah membuat STEP 1-3 untuk bebanan melepaskan kausa kesalahan seksyen 130T Kanun Keseksaan; atau mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas Perdana Menteri dan Menteri-menteri berkenaan)

Tempoh notis tamat dan KKM gagal mengemukakan bukti pengasingan virus SARS-CoV-2 serta terbukti melakukan "perbuatan pengganas" menurut seksyen 32 Kanun Keseksaan. Pengadu hendaklah memasukkan repot polis di bawah supaya polis mendapatkan bukti pengasingan virus daripada KKM, atau membuat pertuduhnan jenayah "perbuatan pengganas" ke atas KKM menurut arahan undang-undang seksyen 166, 221, 130C, 130K, 130T dan 217 Kanun Keseksaan. Pengadu kini bebas sepenuhnya daripada semua larangan SOP/PKP material menurut kausa Bahagian II Perlembagaan dan "perbuatan pengganas" di bawah Kanun Keseksaan. Sila buat report polis di bawah tanpa pindaan tidak perlu.

NATURALIST PARTY