Step 4: Saya ada Hak Asasi Manusia (SN)

Penerangan
Notis ini adalah bentuk permohonan bukti sama dikemukakan kepada KKM, tetapi beralih kepada permohonan bukti daripada sesiapa sahaja yang melanggar hak asasi anda di bawah Perlembagaan. Anda mempunyai kausa ke atas apa jua diskriminasi atau keganasan terhadap Bahagian II Perlembagaan menurut kausa "perbuatan pengganas" seksyen 130G, 130I, 130J, 130JD, 130O dan 130T Kanun Keseksaan
  • s.130G Menghasut, menggalak atau mencari harta untuk berlakunya sesuatu perbuatan pengganas
  • s.130I Mengarahkan aktiviti-aktiviti kumpulan pengganas
  • s.130J Mencari atau memberi sokongan kepada kumpulan pengganas atau kepada berlakunya perbuatan pengganas
  • s.130JB Memiliki, dsb, bahan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas atau perbuatan pengganas
  • s.130JD Penyediaan perbuatan pengganas
  • s.130K Ahli kumpulan pengganas
  • s.130L Pakatjahat jenayah
  • s.130O Memberikan perkhidmatan bagi tujuan pengganas
  • s.130T Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan

Rujukan Bebas laksanakan hak Perlembagaan anda dan serahkan Notis Berkanun (SN/Statutory Notice) di bawah kepada mana-mana pihak yang melanggar hak tersebut. Masukkan aduan polis ke atas "pakatjahat pengganas" yang material bersama aduan siasatan/tangkapan/pertuduhan ke atas Menteri bagi Kementerian terbabit, Menteri dan DG Kementerian Kesihatan, Perdana Menteri, United Nations (Malaysia) dan WHO (Malaysia).

Sertai komuniti anda dan bersama-sama mantapkan VMOSA Naturalist Party.

Statutory Notice (Original)

Saiz A5 (Veggie)

SN dan Lampiran Kanun Keseksaan (Spicy)

Contoh repot polis (comning soon)

Contoh hujahan

Seksyen 130T ... orang yang bertindak dalam kapasiti sebegitu, hendaklah bersalah melakukan kesalahan itu dan hendaklah dikenakan prosiding terhadapnya dan dihukum kecuali jika dia membuktikan bahawa: (a) kesalahan itu dilakukan tanpa kebenarannya atau kerjasamanya secara diam-diam; dan (b) dia telah melaksanakan usaha wajar untuk menghalang berlakunya kesalahan itu sepertimana yang dia harus menghalangnya, dengan mengambil kira sifat fungsinya dalam kapasiti itu dan pada semua keadaan; Kanun Keseksaan

NATURALIST PARTY